ฮาบูนะ: ความเป็นมาของบลูเบอร์รี่

Blueberry History

ฮาบูนะ: บลูเบอร์รี่เกิดมาได้ยังไง??

บลูเบอร์รี่พบเจอครั้งแรกใน ทวีป อเมริกาเหนือ/แคนนาดา พันธุ์บลูเบอร์รี่ส่วนใหญ่จะเป็นพุ่มไม้เตี้ย หรือ บลูเบอร์รี่ป่า

 

จุดเริ่มต้นของบลูเบอร์รี่

1893

อลิซาเบธ ไวท์ โตมาในครอบครัวปลูกแครนเบอร์รี่ ณ รัฐนิวเจอร์ซี วันหนึ่งเธอเล็งเห็นว่า บลูเบอร์รี่ก็สามารถปลูกได้เช่นกัน แต่ชาวสวนท้องถิ่นกับไม่คิดว่าจะปลูกขึ้น

1908

เฟรดเดอริค โควิลล์ นักพฤกษศาสตร์จาก USDA ได้มุ่งมั่นที่จะปลูกบลูเบอร์รี่และหาพันธุ์บลูเบอร์รี่ป่าที่ดีกว่าเพื่อเพาะพันธุ์

1910

โควิลล์ได้ค้นพบว่าบลูเบอร์รี่จะโตในที่ดินมีความเป็นกรดเท่านั้น

1911

ไวท์ได้อ่าน การทดลองของโควิลล์ “ไวท์ได้เชิญชวน โควิลล์ร่วมการทดลองปลูก ต้นบลูเบอร์รี่ที่ฟาร์มของไวท์”

1912

ทีมของไวท์และโควิลล์ ประสบความสำเร็จครั้งแรกในการปลูกต้นบลูเบอร์รี่

1916

ไวท์และโควิลล์ได้เริ่มทำการเก็บเกี่ยวผลบลูเบอร์รี่และทำการ ขายบลูเบอร์รี่พันธุ์พุ่มสูง ครั้งแรกที่ ไวท์บ็อก รัฐนิวเจอร์ซี

1917

เริ่มการผลิตแบบ บรรจุภัณฑ์สำหรับ ไวท์บ็อก บลูเบอร์รี่

1932

รัฐนิวเจอร์ซี มอบรางวัลผลงานด้านการเกษตรที่โดดเด่น

1942-1962

เมล็ดบลูเบอร์รี่มากกว่า 200,000 เมล็ดถูกกระจายไปมากกว่า 13 รัฐ

1974

USDA ประกาศให้ทุกเดือนกรกฎาคม เป็นวันบลูเบอร์รี่แห่งชาติ

1981

ประธานาธิบดี โรนัลด์ เรแกนได้จุดประกายให้ผลิต เจลลี่บีน รสบลูเบอร์รี่ ในช่วงเทศกาล ภายในงาน เจลลีบีนถูกกินไปมากกว่า 6000 ปอน

1990

นักวิจัยด้านสุขภาพ เริ่มค้นพบสารต้านอนูมูลอิสระในผลบลูเบอร์รี่

2000

มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์บางส่วน ตั้งให้ บลูเบอร์รี่เป็นสัญลักษณ์ของการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพ

2003

รัฐนิวเจอร์ซี ประกาศเป็น รัฐเบอร์รี่

2010

บลูเบอร์รี่ ถูกเรียกว่า “Little Blue Dynamos”

2011

เริ่มมีการนำ ต้นบลูเบอร์รี่ไปปลูกใน สวนของ ทำเนียบขาว

2012

บลูเบอร์รี่ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายมากกว่า 4,000 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง อาหารสัตว์ และ เครื่องสำอาง

2013

บลูเบอร์รี่ถูก เพิ่มเข้าไปในเมนูบนสุด ของร้านอาหารแบรนด์ดัง เกือบ100% ในช่วงระหว่างปี 2006-2013

2014

บลูเบอร์รี่ถูกปลูกมากกว่า 5 ทวีป ผลผลิตมากกว่า 1 พันล้านปอน

2021

ถือกำเนิดผงบลูเบอร์รี่ฟรีซดราย ฮาบูนะ

Credit: https://www.blueberrycouncil.org

????ฮาบูนะจำหน่าย ผง ”ผัก ผลไม้” ฟรีซดราย แท้ 100 % ไม่มีส่วนผสมของ น้ำตาล สารกันบูด สีผสมอาหาร

สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ผ่านช่องทาง

Shopee: https://shopee.co.th/habuuna

Lazada: https://www.lazada.co.th/shop/habuuna-shop

เขียนวันที่:01/03/2021